top of page

Návrhy interiérů

Návrh interiéru často úzce souvisí s návrhem celé dispozice bydlení. Ergonomie je v tomto ohledu nejpodstatnější. Díky vizualizacím klienti často předchází komplikacím a nedorozumění při realizaci ať co se týká vzhledu a použití materiálů tak především v návaznosti ostatních profesí, jako jsou elektroinstalace, zdravotní technika aj. 

 

Zpracováváme zakázky, které řeší celý koncept domu,  administrativní budovy i jednoho jediného pokoje.  Provázanost
s ostatními profesemi je samozřejmostí - dodáváme výkresy truhlářům, elektrikářům, instalatérům... a samozřejmě stavbě.

bottom of page