top of page
60483_106_edited_edited.jpg

Inženýring

Je pro nás samozřejmostí dovést projekt až ke stavebnímu povolení. Projednáme vše potřebné s úřady, získáme vyjádření od dotčených orgánů
a zajistíme hladký průběh stavebním řízením.

Inženýring provádíme pouze u vlastních projektů.

bottom of page