top of page

Architektonické a projekční práce.

Zpracováváme projektovou dokumentaci  Rodinných domů, Administrativních budov, Územních studií i veřejných prostranství. Projekt připravíme do všech potřebných stupňů dokumentace.

Začínáme architektonickým návrhem, dále zpracováváme projekt ke stavebnímu povolení, a po té připravíme prováděcí dokumentaci.
Vše je v úzké spolupráci s klienty, se kterými řešíme vše do nejmenších detailů k jejich plné spokojenosti. Pokud se nechcete zabývat detaily, my je za vás rádi pohlídáme.

Výjimkou pak nejsou ani projekty přípojek vody, kanalizace a plynu, nebo projekty pro zateplení panelových domů.

bottom of page