Untitled photo

projekty staveb, návrhy interiérů,

vizualizace, konzultace


Tady přišel zákazník s již rozpracovaným návrhem. Celkovou hmotu a kaskádovitý profil budovy  měl v projektu.

Bylo však potřeba upravit dispoziční řešení a s tím souvisely všechny otvory na fasádě - okna, dveře, výstupy z domu a v neposlední řadě schodiště.

Vstup do domu je v tomto případě netypický - silnice, která pozemek obsluhuje je v nejvyšším bodě. Tedy se parkuje na střeše a pak se sestupuje do domu. 

Rodinný dům bude sloužit dvěma generacím, každá má jednu polovinu a tím pádem mají oddělený vstup a svým režimem se tedy neruší.

Na přání zákazníka jsem volila jednoduchou fasádu s obkladem dřeva. Ve vizualizacích je pak vidět světlejší a tmavší odstín.

Powered by SmugMug Owner Log In